Nadácia Doprastav - cesta k ľudom.
Nadácia Doprastav bola založená 31.8.2006. Zriaďovateľom nadácie je
akciová spoločnosť Doprastav.